Tuesday, April 20, 2010

Quote : Anak Muda

“hanya anak muda sahaja yang dapat mengubah dunia kerana dunia akhirnya kepunyaan anak-anak muda.”
dari hishamuddin rais.

No comments: